- Experts in RFID -

Euroports Rauma Oy

Euroports-konserni on eräs Euroopan suurimmista satamaoperaattoreista. Yrityksen operoimia satamia on Euroopassa yhteensä 22, joista 2 Suomessa. Euroports Rauma Oy on Suomen johtava täyden palvelun satamaoperaattori, joka käsittelee vuosittain yli 4 milj. tonnia tavaraa.

Tuotantoprosessien tehokas ja lutoettava toiminta on luonnollisesti ensiarvoisen tärkeää tällaisessa toimintaympäristössä, ja kohteiden automaattiinen tunnistaminen on olennainen osa tehokkuutta.

Riffid on toteuttanut RFID-teknikkaan perustuvan junaseurantajärjestelmän Euroports:lle Rauman satamaan. Järjestelmällä seurataan automaattisesti junavaunujen liikkeitä ja niille suoritettavia toimenpiteitä satamassa sekä ratapihalla, ja pystytään näin tehostamaan asiakkaan toimintoja eri vaiheissa ja tuottamaan automaattisesti kattavia raportteja eri tahojen käyttöön.

 

Euroports Rauma Oy
Euroports Rauma Oy
Euroports Rauma Oy