- Experts in RFID -

RFID-konsultointi

Konsultointipalvelumme kattavat kaiken sen, jota RFID-tekniikan asiantuntemuksella voi tarjota. Esimerkkejä tyypillisistä asiantuntijapalveluista ovat mm:

Selvitykset

Vaikka RFID-tekniikka on nykyään kehittynyt teknisesti varmalle tasolle ja sen suorituskyky riittää useisiin käyttökohteisiin, sovellusten pitää kuitenkin olla oikein toteutettuja

Riffidin toteuttama yrityskohtainen RFID-tekniikan käytettävyysselvitys antaa yksityiskohtaista tietoa mahdollisesta RFID-tekniikan soveltuvuudesta suunniteltuun tarkoitukseen. Käytettävyysselvitys kannattaa aina teettää, jos toteutuksesta on pienikin epäilys. Näin voidaan varmistua RFID-sovelluksen toimivuudesta. Vaikka käyttökohde sinänsä tuntuisikin hyvin yksinkertaiselta, radiosignaalien ja pienehköjen lähetystehojen kanssa toimittaessa kaikki vaikuttavat kaikkeen, ja odottamattomien seikkojen vaikutus voi olla yllättävän suuri.

Selvityksen avulla saadaan tietoa tärkeistä sovelluskohtaisista eritysvaatimuksista, joita lähes jokaista RFID-sovellusta suunniteltaessa on otettava huomioon.

Tällaisia voivat olla esimerkiksi:

  • Soveltuvan RFID-tekniikan tyyppi
  • Tarvittavan lukuvarmuuden takaava lukija- ja antennikonfiguraatio
  • Haluttuun sovellukseen käyttökelpoiset tagi-tyypit ja niiden vaatimukset
  • Suunniteltujen tagien asennuspaikkojen ja -tapojen toimivuus ja vaikutus lukuvarmuuteen
  • Ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamat häiriöt
  • Lukijalaitteiden tarvittavat standardien mukaiset ominaisuudet ja asetukset

Selvitys on hyvä ja sopiva toimenpide “päästä liikkeelle” RFID-asioissa ja saada selville mahdollisia käyttökelpoisia jatkotoimenpiteitä. Selvitys voidaan toteuttaa eri laajuisina kokonaisuuksina ja se suunnitellaan aina tapauskohtaisesti täyttämään asiakkaan tarpeet ja vaatimukset huomioiden esimerkiksi yrityksen koko ja toimiala.

RFID-suunnitelmat

RFID:n soveltamisessa huolellinen järjestelmäsuunnitelma on ensiarvoisen tärkeää, sillä vaatimukset ovat periaatteessa jokaisella sovelluksella yksilölliset, eikä yleispätevää toimivaa ratkaisua ole olemassa.

Mikäli yksikin pieneltä yksityiskohdalta tuntuva seikka on jäänyt huomiotta tai suunniteltu väärin, koko järjestelmän toimivuus voi olla heikko. Tällöin ei luonnollisesti saada RFID:n käytöllä haettavia hyötyjäkään realisoitua, vaan tuloksena voi olla epävarma järjestelmä, joka kustannussäästöjen sijaan saattaakin aiheuttaa vain lisäkuluja ja -vaivaa.

Ottamalla yhteyttä Riffidin RFID-asiantuntijaan voit varmistua järjestelmäsi toimivuudesta.

Koulutukset

Pidämme yrityskohtaisia, tarpeen mukaan räätälöityjä RFID-tekniikkaan liittyviä koulutuksia. Kysy myös koulutussisältöjä oppilaitoksille tai seminaareihin sopivia RFID-puheenvuoroja.