- Experts in RFID -

Mikä RFID?

RFID (Radio Frequency IDentification), eli radiotaajuinen etätunnistus, on teknologia, jota käytetään tuotteiden ja asioiden havainnointiin, tunnistamiseen ja yksilöintiin. Teknologian toiminta perustuu tiedon tallentamiseen RFID-tunnisteeseen ja sen langattomaan lukemiseen RFID-lukijalla radioaaltojen avulla. 

RFID-tekniikan etuna moneen muuhun automaattisen tunnistuskeinoon verrattuna on kohteiden luettavuus kaukaa, nopeasti ja tietoturvallisesti. Koteloidut tunnisteet kestävät kovaa käsittelyä ja ne voivat pysyä käyttökelpoisina jopa kymmeniä vuosia. Lisäksi tunnisteisiin voidaan sisällyttää paljon tietoa.

RFID-tunniste voidaan sisällyttää tuotteeseen jo valmistusvaiheessa, tai vaihtoehtoisesti lisätä haluttuun kohteeseen myöhemmin esim. tarralla. Järjestelmien perusidea on yksinkertainen: kiinnitä RFID-tunniste haluttuun kohteeseen, lue ja kirjoita tietoa tunnisteeseen RFID-lukijalla, ja käytä tietoa hyväksesi taustajärjestelmän avulla.

Monelta osin RFID-teknologiaa voidaan verrata viivakoodiin. Kohteeseen kiinnitetään tunniste, joka kertoo kohteesta jotain. RFID eroaa viivakoodista pääosin niin, että tunnistus voi tapahtua ilman suoraa katsekontaktia, eli esim. pakkausten tai laatikoiden läpi. Lisäksi RFID-tunnisteita voidaan lukea kerrallaan kymmeniä, jopa satoja, ja niiden sisältöä voidaan muuttaa matkan varrella. Viivakoodi taas on yksitellen luettava sekä tulostuksen jälkeen muuttumaton. RFID-tunnisteet kestävät myös paremmin likaisia teollisuusolosuhteita kuin tavanomaiset viivakoodit.

RFID:tä voidaan soveltaa moniin eri käyttötarkoituksiin. Sitä käytetään mm. kohteiden ja prosessien seuraamiseen, logistiikkaan, kulun- ja pääsynvalvontaan, vähittäismyyntiin ja maksusovelluksiin sekä henkilöiden ja eläinten tunnistamiseen ja jäljittämiseen. Sovelluskohteita on lukemattomasti, ja tekniikan jatkuvasti kehittyessä määrä on vain kasvussa.

 

Lisää RFID-tietoa: www.rfidlab.fi , fi.wikipedia.org/wiki/RFID