- Experts in RFID -

Luvata

Luvata on maailman johtavia yrityksiä metallituotteiden ja niihin liittyvien teknisten ratkaisujen tuottajana. Luvatan sovellutuksia käytetään muun muassa uusiutuvissa energioissa, terveydenhuollossa, ilmanvaihto- ja jäähdytinteollisuudessa sekä kulutustuotteissa. Luvata työllistää yli 6 400 työntekijää 16 maassa. Porin tehtaalla Luvata työllistään n. 350 henkilöä.

Riffid on totettanut RFID-tekniikkaan perustuvan materiaalinseurantajärjestelmän Luvatan Porin tehtaalla. Järjestelmällä seurataan automaattisesti Luvatan metallijalostamon raaka-ainemetallin kiertoa ja saldoja sisäisessä tuotantoprosessissa. Järjestelmästä saatavien raporttien avulla optimoidaan ja tehostetaan tehtaan tuotantoa.

Luvata